ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Park de Groene Wig-Malberg

Park de Groene Wig ligt aan de Schildruwe en verbindt het centrum Malberg met het mooie landschap van het Zouwdal. Het is een onderdeel van het wijkontwikkelingsplan Manjefiek Malberg. Dat ruimte biedt aan; groen om in te spelen, een park om in te wandelen en aan te wonen, het volkstuincomplex, maar ook ruimte waarin de natuur ongestoord zijn gang kan gaan.

Het eerste deel van het park is vanuit het project "De Wenswijk” tot stand gekomen: kinderen van beide basisscholen in de wijk mochten hun droom-speelplaats ontwerpen. De landschapsarchitect heeft zich daardoor laten inspireren en in samenspraak met het CNME een ontwerp gemaakt. Naast aandacht voor spelen is er ook ruimte voor natuur; sterker nog, natuur wordt gebruikt om er in en mee te spelen. Zo zijn er wilgenhutten, en worden er klimbomen gevormd. als er gemaaid wordt, blijft dat een paar dagen liggen zodat kinderen ermee kunnen spelen. Om kinderen te stimuleren om in dit gebied te spelen, worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Organisatie hiervan ligt in handen van het Buurtplatform, Stichting Trajekt, de beide scholen (Het Palet en de Markusschool), het CNME en de buitenschoolse opvang.