ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Tapijnpark

Aan de zuidrand van het centrum ligt naast het huidige stadspark de Tapijnkazerne. Het doel is om het gebied toe te voegen aan het stadspark. Dit completeert de parkengordel aan de zuidzijde van de binnenstad vanaf de Maasoever tot aan het Jekerdal. Gestreefd wordt naar een goede verbinding voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Prins Bisschopsingel. De monumentale gebouwen krijgen een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld met functies die gerelateerd zijn aan de Universiteit Maastricht en culturele functies.

De gemeente wil in de toekomst het stadspark uitbreiden om zo een verbinding te maken met het achtergelegen Jekerdal. Het Rijk is op dit moment eigenaar van de Tapijnkazerne. De gemeente Maastricht onderhandelt met het Rijk om het gebied te verwerven.