ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Sphinxpark

Het Sphinxpark aan de Boschstraat was een tijdelijk park dat ontstaan was op het braakliggende en verwilderde terrein naast het Eiffelgebouw van de oude Sphinxfabriek. In het park hebben in 2012 en 2013 verschillende projecten en activiteiten plaats gevonden. Thema’s als krimp, stadslandbouw, sociale samenhang en burgerparticipatie stonden hierbij centraal.

Ecologisch hovenier Hans Engelbrecht (De Groene Stap) heeft op basis van de aanwezige vegetatie een grondplan voor het park gerealiseerd. Binnen dit grondplan werden verschillende initiatieven ontplooit: een community garden van het landhuis, bijenkasten op hoogte van de bee collective, verschillende presentaties en performance door kunstenaars en architecten, diverse gratis toegankelijke activiteiten zoals picknicks, natuurspeeldagen, theatervoorstellingen en filmavonden.

Het Sphinxpark is ontwikkeld door REcentre, NAiM/Bureau Europa en Marres Projects en is onderdeel van het project Landschap in Perspectief. Het kwam mede tot stand dankzij de genereuze ondersteuning van Stichting DOEN, Elisabeth Strouven Stichting, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère.

Wilt u meer weten over het Sphinxpark? Bekijk dank ook deze filmpjes over de proeftuin en piquenique Electronique.