ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Millenniumbos

Op de Cannerberg ligt het millenniumbos. De aanplant en het beheer gebeurt door stichting Limburgs Landschap. Het bos is in tweeën gedeeld door een laan van walnootbomen. Deze laan verbindt de weg langs het Albertkanaal (Muizenberg) met het bestaande Cannerbos. In het nieuwe bos komen vooral soorten uit de regio, waaronder veel vruchtdragende soorten als hazelaar, sleedoorn, mispel, kweepeer, vogelkers, meidoorn, tamme kastanje, wilde appel, wilde peer, zomer- en wintereik.

De uitbreiding van het Millenniumbos is een deel van de natuurcompensatie voor A2 Maastricht. Voor de uitvoering van het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht zijn door bouwer Avenue2 tussen Europaplein in het zuiden van de stad en het Buitengoed Geul & Maas in het noorden van Maastricht op verschillende plekken bomen gekapt. Daarmee zijn stukken natuur verloren gegaan, die elders moeten worden aangeplant. Dat gebeurt voor een belangrijk deel bij het Millenniumbos.

Voor meer informatie over de natuurcompensatie kunt u terecht op de site van Avenue2.

Voor een wandelroute door het millennium bos kunt u terecht bij wandelgids Zuid-Limburg.