ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Geusseltpark

Het Geusseltpark is een stadspark en een sportpark op de grens van de wijken Wittevrouwenveld en Amby in het noordoosten van Maastricht. Het park is genoemd naar het Kasteel Geusselt, dat in het park ligt.

Tot voor kort was het Geusseltpark voornamelijk een sportpark. Alleen de noordwestrand (het gebied rondom kasteel Geusselt) en het zuidwestelijk deel (rondom de Ambyervijver) functioneerden als stads- of wijkpark. In recente jaren heeft de gemeente het aantal sportvelden teruggebracht en de overgebleven velden efficiënter in het gebied ingepast. Door de draaiïng van het stadion De Geusselt met een kwartslag kwam eveneens ruimte vrij. Deze ruimte is inmiddels deels bebouwd met kantoren (Geusselt Business Park), woningen (Cour Renoir), scholen (United World College) en het Geusseltbad. De overgebleven ruimte - een brede strook tussen de Terblijterweg en het kasteel - zullen worden ingericht als stadspark.

De ondertunneling van de A2 zal ook gevolgen hebben voor het Geusseltpark. Zo is een deel van de Geusseltvijver, een populaire visvijver, gedempt om ruimte te maken voor de noordelijke tunnelmond. De op het tunneldak te realiseren Groene Loper zal zich in het Geusseltpark voortzetten richting het Buitengoed Geul & Maas. In 2013 wordt een deel van het recreatieve fietsroutenetwerk van de Groene Loper door het park gerealiseerd. De verhuizing van een aantal sportverenigingen naar nieuwe accommodaties in het oostelijk deel van het park maakt de aanleg van een langgerekte parkvijver in het middendeel mogelijk. Achter het gebouw Cour Renoir worden een tweetal grondheuvels aangelegd. Tenslotte komen er in het park drie hondenlosloopgebieden. De beplanting van het park zal waarschijnlijk begin 2014 zijn voltooid.