ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Frontenpark

De gemeente Maastricht gaat binnen het plan Belvédère de Lage Fronten, een natuurgebied aan de noordwestkant van de binnenstad stap voor stap omvormen tot een landschapspark. De Lage Fronten is nu al een groen gebied met belangrijke historische elementen en natuurwaarden, maar zal in de toekomst samen met de Hoge Fronten één Frontenpark vormen.

De ontwikkeling van het Frontenpark is mogelijk door veranderingen in het wegennet rond het gebied (project Noorderbrug). Daarnaast gaat het Frontenpark ruimte bieden voor burgerparticipatie en initiatieven van bewoners van Maastricht. Het zal dus geen stadspark worden zoals we dat kennen aan de zuidkant van Maastricht, maar veel meer een plek die permanent in beweging is. Kortom, het Frontenpark moet een plek worden waar het goed toeven is voor mens, dier en plant. Ook wil de gemeente belanghebbenden betrekken bij de vorming van het park.

Bij de ontwikkeling van het Frontenpark zijn meerdere partners betrokken. Zo beheert het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie de flora en fauna in het park en onderhoudt de Stichting Maastricht Vestingstad de restanten van de vestingwerken. Bureau Europa is vanwege de ervaring met het programmeren van het tijdelijke Sphinxpark gevraagd het proces van de vorming van het Frontenpark op zich te nemen.

Bureau Europa zal vanuit deze opdracht direct contact onderhouden met buurtbewoners en burgers van Maastricht om samen te komen tot brede, voor iedereen interessante activiteiten. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de beschermde natuur in het gebied, zoals de muurhagedis, de hazelworm, de ijsvogel en de kuifhyacint.

Sinds de oproep in 2012 aan buurtbewoners om met ideeën voor het Frontenpark in te zenden, zijn onder andere de volgende initiatieven gestart: tuinieren op hoogte, adopt a bee honey actie t.b.v. een sky-hive en een winterwandeling met muziek, theater en dans.

Frontenpark plattegrond

Contact

Frontenpark
Postbus 1217
6201 BE Maastricht

043 - 350 30 20

www.frontenpark.nl
facebook frontenpark facebook