ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Enquête groenbeheer

collage groenbeleid

De gemeente verzorgt het beheer van het openbaar groen in onze stad. Komend jaar wordt het beleid hiervan opnieuw vastgesteld. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, wil zij graag ook uw ervaringen met het groenonderhoud daarbij betrekken. Hiertoe is een vragenlijst opgesteld met de volgende onderwerpen:

 • Versobering van het groen(onderhoud)
  Vanwege de bezuinigingen is er minder geld voor het groenonderhoud. De gemeente onderhoudt al het groen, op alle locaties in de stad op niveau C. Dat wil zeggen: sober, zie afbeelding.

groen - onkruid in beplanting

 • De hoeveelheid openbaar groen
  Maastricht heeft gemiddeld 50 vierkante meter openbaar groen per woning. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 75. Daar staat tegenover dat Maastricht veel waardevol landschappelijk groen direct buiten de stad heeft, dat binnen 15 minuten fietsen of wandelen bereikbaar is.
 • De technische staat van het groen
  Veel groen is aangelegd tijdens stadsuitbreidingen en buurtrenovatie. In veel gevallen is dat decennia lang geleden. De natuurlijke omlooptijd van veel plantsoenen bedraagt 10-15 jaar; die van (kleinere) straatbomen 15-30 jaar.
 • Samenstelling
  De samenstelling van het groen wordt bepaald ten tijde van aanleg. Het gebruik ervan verandert echter in de loop der tijd. Hierin liggen kansen voor het beheer. "Kijkgroen" kan aan waarde winnen als bewoners het een nieuwe invulling willen geven.
 • Omvorming en vervanging
  Verouderd groen moet worden vervangen, (groot onderhoud). Maar ook het lager onderhoudsniveau maakt aanpassing noodzakelijk. Vaste planten- en rozenborders worden vervangen door eenvoudiger te beheren groen en gras. Dit geeft over het algemeen een rustiger beeld.
 • Differentiatie in het groen
  Het groen in de binnenstad heeft een hoge representatieve waarde. Denk hierbij aan het stadspark, de muurtuinen en verkeerspleinen. Het beheer is echter overal hetzelfde, ic. beeldkwaliteit C. En dat staat op gespannen voet hiermee. Vandaar dat de gemeente de rotondes heeft ondergebracht bij een commercieel bedrijf.
 • Participatie
  Bedrijven en verenigingen van eigenaren kunnen zelf het onderhoud van waardevol groen op zich nemen. Zo beheert bijvoorbeeld de Tapijntuin nu een deel van het stadspark.
 • Bomen
  De gemeente is zuinig op haar bomen om - eerder genoemde - redenen. Dit kan op gespannen voet staan met particuliere belangen zoals schaduw, bladafval, luis ed. De gemeente vraagt begrip voor deze vaak - tijdelijke - overlast.

Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en de resultaten ervan kunt u terugvinden onder Eenmalige Verhoging.

collage groenbeleid