ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Sint Pietersberg en Enci-gebied

De Sint-Pietersberg in Maastricht is een uniek natuurgebied dat ligt tussen de Jeker en de Maas in Zuid-Limburg. In de indrukwekkende kalksteengroeve wint ENCI sinds 1926 mergel voor de bereiding van cement.

Medio 2018 stopt deze commericiële mergelwinning en wordt de 125 ha grote groeve omgevormd tot een prachtig natuurgebied met een focus op natuur en recreatie. Enige tijd later wordt dit unieke stukje Nederland overgedragen aan Natuurmonumenten die het beheer ervan voor haar rekening neemt.

Al vanaf 2010 staat de mergelwinning door ENCI in het teken van het Plan van Transformatie dat in 2009 is vastgelegd. Belangrijke delen van het transformatieplan voor de groeve zijn bovendien al uitgevoerd of worden in de komende jaren gerealiseerd. ENCI en toekomstig beheerder Natuurmonumenten werken hiervoor nauw samen.

Er zijn afspraken gemaakt voor de realisatie van een grote, natuurlijke en gevarieerde groeve met diverse kalkterrassen en steilwanden, kalkhellingen en een centrale waterplas. Drie grote mergelblokken blijven staan om een visuele afscheiding te maken met de Oehoevallei die sinds 2010 in eigendom is van Natuurmonumenten. Voor wandelaars zullen voorzieningen worden aangelegd in de vorm van wandelpaden, hellingen, trappen en uitzichtplatforms. Door de natuurlijke processen in het gebied vrij kun gang te laten gaan, en door de unieke situatie van hellingen, bodem en vocht ontstaan er mogelijkheden voor waardevolle dieren en planten. De groeve wordt een goed gezoneerd gebied waar ruimte is voor stille natuur maar ook voor diverse vormen van recreatie.

Ontwikkelingen tot nu toe:

  • De top van D'n Observant is vrijgemaakt en er is een stervormig uitzichtplatform gecreëerd dat prachtige vergezichten biedt in vijf kijkrichtingen
  • Een nieuwe 40 meter lange mergelgang verbindt de ENCI-groeve met Groeve De Schark
  • Natuurmonumenten heeft met natuurlijke materialen een mooie vogelkijkplek gemaakt die een fantastisch uitzicht biedt op de Oehoevallei met haar bijzondere bewoners zoals landgeiten, vossen en unieke vogels
  • De Oehoevallei is vrijgemaakt van overmatig bos
  • De groeverand is van populieren uitgedund
  • ENCI is eind 2012 gestart met de aanleg van de zogenaamde overgangszone tussen het bedrijventerrein en de groeve

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van stichting ontwikkelingsmaatschappij Enci-gebied.