ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

De Groene Loper

Om een betere bereikbaarheid van Maastricht te bereiken is er een plan opgesteld om de A2 vanaf het knooppunt Geusselt en Europaplein te ondertunnelen. Hierdoor ontstaan er tevens nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid van Maastricht Oost. Een onderdeel het plan is het groene, recreatieve groene lint voor fietsers en voetgangers, dat van het Buitengoed Geul & Maas over het knooppunt Europaplein slingert tot aan het Centre Céramique. Op de groene loper zullen 2000 bomen een verbinding maken tussen het groene buitengebied en het centrum van Maastricht. De Hertog van Brabant in het noorden en de Prins-bisschop van Luik in het zuiden, zullen hierbij de groen beboste entrees van Maastricht vormen.

Waar gebouwd wordt, moet ook rekening worden gehouden met de natuur. De nieuwe A2 wordt zoveel mogelijk gebouwd op de plek waar hij nu ook loopt. Op de plaatsen waar verbreding plaatsvindt, vormt dat geen bedreiging voor leefgebieden van beschermde flora en fauna. Op de plaatsen waar de natuurwaardes wel in het geding komen, zorgt Avenue2 voor compensatie. Er worden o.a. ecoduikers, dassentunnels en salamanderpoelen aangelegd. Daarnaast zorgt Avenue2 voor nieuwe waterbergingsgebieden zoals graslaagtes en plasdrasgebieden die bij wateroverlast kunnen onderlopen. Op verschillende plekken in het Buitengoed Geul & Maas komen nieuwe bomen en planten. Het Millenniumbos wordt daarnaast uitgebreid. Voor meer informatie over de natuurcompensatie voor de bouw van de A2 tunnel kunt u terecht op de website van Avenue2.