ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Wijkpark Caberg-Malpertuis

Caberg-Malpertuis is een nieuwwijkpark, waar je kan wandelen en elkaar ontmoeten. Omdat iedereen in de wijk van het park gebruik gaat maken, is het belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners betrokken zijn bij de totstandkoming ervan. Daarom zijn er activiteiten en meedenkmomenten georganiseerd.

Wijkparkbezoeken

Bewoners werden uitgenodigd om mee te gaan naar Luik, Utrecht en Amsterdam om wijkparken te bekijken. Meer dan zeventig mensen gaven zich op. Door te kijken naar andere mogelijkheden in een openbare ruimte, kregen mensen ideeën voor de inrichting van hun eigen wijkpark. Tijdens de bezoeken is gezamenlijk een lijst met plus- en minpunten opgesteld, verschillende deelnemers hebben enthousiast vragenlijsten ingevuld en schetsen gemaakt. Alle inbreng van de deelnemers is meegenomen bij het opstellen van het voorlopig schetsontwerp.

Klankbordgroep Wijkpark

Alle deelnemers van de wijkparkbezoeken en andere mensen die graag betrokken wilden zijn werden vervolgens uitgenodigd voor de speciale Klankbordgroep Wijkpark. Tijdens deze avond werd het voorlopig schetsontwerp van het Wijkpark gepresenteerd en toegelicht. Zo kon men zien hoe en waarom alle opmerkingen en suggesties al dan niet waren verwerkt. Alle opmerkingen van deze avond werden ook weer meegenomen in het schetsontwerp.

Jongerentraject

Ook de jongeren zijn, als belangrijke gebruikersgroep, bij het wijkpark betrokken. Ze bezochten verschillende jongerenplekken in Maastricht en gaven aan wat al dan niet gewenst is voor de jeugd in Caberg-Malpertuis. Vervolgens ging een afvaardiging met de gemeente om tafel om de precieze invulling samen te bepalen.

Wedstrijd

Alle bewoners in de wijk kregen nog eens de kans om hun visie van het ideale wijkpark weer te geven. Er werd een wedstrijd ‘ontwerp je eigen wijkpark’ afgedrukt in de wijkkrant. Ook deze ideeën werden meegenomen in het voorlopig schetsontwerp. Klik hier voor inzendingen van deze wedstrijd.

Wijkparkwijkdag

Tijdens de wijkdag in juni 2007 werd het voorlopig schetsontwerp aan de hele buurt gepresenteerd. De ontwerpers waren aanwezig om het een en ander toe te lichten en bezoekers konden in gesprek gaan over wat ze zagen en opmerkingen achterlaten op grote sheets. Ook waren er tekeningen van de eerste nieuwbouw op de hoek Tamboerijnstraat / Clavecymbelstraat te zien, met toelichting van Servatius.

Adoptie tuintjes

Het beschikt ook over een buurttuin met 12 minituintjes, tussen 40 m² en 100 m² groot, die door bewoners en verenigingen van Caberg-Malpertuis kunnen worden geadopteerd. De grond kan gratis in bruikleen worden genomen en de gebruiker bepaalt zelf hoe het bloementuintje eruit gaat zien (het worden géén moestuinen). Een groencoach denkt met gebruikers mee. Via de huis-aan-huis brief die in Caberg-Malpertuis is bezorgd vindt u meer informatie over de mogelijkheden en kunt u zich doormiddel van een antwoordstrookje t/m 14 februari 2014 opgeven. ( de antwoordstrookjes kunnen worden ingeleverd bij De Wiemerink.) U kunt ook terecht op de facebookpagina Parkrangers.