ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Buitengoed Geul & Maas

Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederenzone) reikt vanaf Schin op Geul tot aan Borgharen. Het gebied wordt gekenmerkt door de diverse rivierdalen van de wateren die er stromen: het Geuldal, de Watervalderbeek, de Kanjel & Gelei en de Maas. In dit veelzijdige landschap liggen tientallen landgoederen, molens en hoeves. Samen willen we ervoor zorgen dat lege landgoederen tot bloei komen, routes worden verknoopt, vergroening plaatsvindt en beleving en participatie ontstaan. Hoe de fiets- en wandelroutes er in Noordoost-Maastricht uit komen te zien, ziet u in de:
toekomstig fiets- en wandelpadennetwerk in de Landgoederenzone.

Het verhaal

Het verhaal van het Buitengoed Geul & Maas wordt verteld door de verschillende elementen zelf. Elementen zoals: Water, mergel, landschap, beheer door begrazing, ecologie, educatie, historie, landgoederen, parken, stedelijke invloedsferen, stations, activiteiten voor en door buurtbewoners en gebruikers die genieten van deze omgeving. Ook kijken we naar overkoepelende thema’s die op meerdere plekken in het gebied voorkomen.
Zoals:

  • herbestemming leegstaande landgoederen;
  • ontwikkelen en duurzaam beheer van groen en landschap;
  • participatie van en met de samenleving;
  • het toegankelijk maken van het gebied door het ontwikkelen van een wandel- en fietsroutenetwerk.

Verbinden

Gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Provincie Limburg creëren de randvoorwaarden voor ontwikkeling van het Buitengoed Geul & Maas en zoeken de verbinding op met initiatiefnemers om zo van afzonderlijke projecten naar olievlekvorming te gaan. Beleving in het gebied ontstaat door participatie van vrijwilligers, ondernemers, buurtorganisaties, scholen en speciale doelgroepen.

Contact

Buitengoed Geul & Maas
Contactpersoon Lex Hoefnagels
06 - 15 09 00 44

www.buitengoedgeulmaas.nl
facebook buitengoed geul en maas facebook