ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Bijvriendelijke Gemeente

collage maastricht zoemt

Het zoemt in Maastricht!

Maastricht ZoemtWij zijn heel blij met wilde bijen, want ze doen belangrijk werk!

In Maastricht doen we er alles aan om de bijen zich thuis te laten voelen. We zijn dan ook trots dat we officieel zijn erkend als Bijvriendelijke gemeente. Maastricht Zoemt is de Maastrichtse uitwerking van de landelijke campagne Nederland Zoemt.

Het gaat niet goed met de wilde bij.

Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.

80% van de voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij.

De appel waar je in bijt, de aardbeien onder je slagroom en de kers op je taart. Ze groeien alleen als de bloemen ervan worden bestoven. Wilde bijen doen dit graag en helemaal gratis! Ze zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

Maak kennis met je nieuwe buren.

De honingbij is een bekend gezicht, maar er bestaan ook heel veel soorten wilde bijen. Wist je bijvoorbeeld dat hommels ook wilde bijen zijn? In Maastricht kun je 180 soorten bijen tegenkomen. Maar we hopen dat we dit aantal met nog meer bijvriendelijk groenbeheer kunnen vergroten.

Biodiversiteit

Maastricht is nu officieel een "Bijvriendelijke gemeente". Dit is een symbool, maar eigenlijk gaat het vooral over de biodiversiteit. En biodiversiteit gaat weer over de variatie aan leven. Dus over vogels, insecten, bijen, planten, wormen… Én over hun hele levenscyclus en onderlinge relaties, een duizelingwekkend verhaal. Verrassend genoeg biedt juist de stad tegenwoordig misschien wel de grootste variatie aan leefplekjes, met wegbermen, braakterreintjes, parken en tuinen. Wie goed rondkijkt, ziet dat zelfs daar nog veel winst te behalen valt. Mogen planten zaden maken en verdorren? Mogen hun holle stengels een overwinteringsplek zijn voor insecten, waar de egel in het voorjaar zijn magere lijf mee aansterkt? Zijn er plekjes waar de vijanden van de eikenprocessierups hun jonkies kunnen krijgen? Als we ons nu tot de bijen beperken, de 180 Maastrichtse soorten hebben allemaal hun eigen voorkeur voor voedsel en een nestelplek. Er zijn makkelijke eters (akkerhommels) en zeer kieskeurige (de slangenkruidbij lust slechts nectar en stuifmeel van inderdaad, slangenkruid). Er zijn voorjaars- en zomerbijen, grondnestelaars en soorten die graag oude kevergangen gebruiken. Een gevarieerd stedelijk landschap biedt kansen voor veel soorten.

Gemeente Maastricht heeft aandacht voor biodiversiteit. Maar dit doen wij niet alleen! Veel projecten gericht op de biodiversiteit zijn ontwikkeld in samenwerking met andere partijen of gewoon de lokale initiatieven opgestart door de actieve inwoners. Zo werkt bijvoorbeeld de gemeente Maastricht, het Projectbureau A2 Maastricht, Ballast Nedam Development en het CNME in overleg met coöperatie Bee Collective en stichting Byeboere samen om de biodiversiteit aan de Groene Loper te versterken. De wilde bij heeft daar onze bijzondere aandacht. Een aantal van de groene projecten aan de Groene Loper zijn nu komende weken in uitvoering, andere projecten zijn pas in de voorbereidingsfase.

collage maastricht zoemt