ontwerp & realisatie >> edening

mijn groen maastricht

Zelfbeheer per wijk overzicht

Kaart

Klik op de volgende kaart voor een overzicht van al het openbaar groen in de gemeente:
Kaart Maastricht Omvorming
Kaart Maastricht Omvorming

Aanpak per wijk

Binnen het project Mijn Groen Maastricht pakken we de stad in principe per wijk aan, behalve als er heel weinig groen in wijken aanwezig is.

De aanpak kent een aantal stappen:

 • Ontwerp: we maken een concept-ontwerp van de wijk. Op dit concept-ontwerp zijn drie onderdelen terug te vinden: omvormen (rood), vervangen (blauw) of overige maatregelen (geel).
 • Informatiemoment: vervolgens wordt de wijk geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen. Dit kan een inloopavond zijn.
 • Voorbereiding uitvoering: Naar aanleiding van dit informatiemoment, passen we het ontwerp nog aan, en starten we de voorbereiding op. Op dat moment pas, bepalen we exact welk soort plantsoen per perk we gaan toepassen.
 • Uitvoering: vervolgens gaan we aan de slag om in uw wijk het plantsoen aan te pakken.

Op de kaart kunt u het huidige ontwerp zien. Ook al zijn het de eerste hersenspinsels, of is het ontwerp gereed voor uitvoering, deze kaart levert de directe informatie en vullen we gedurende alle bovenstaande stappen. Hieronder ziet u een overzicht van alle wijken met de status waarin de aanpak zich bevindt.

 • Amby: Reeds uitgevoerd in 2016/2017
 • Beatrixhaven: Wordt opgepakt in 2018
 • Belfort: Reeds uitgevoerd in 2016
 • Belvedere: Wordt opgepakt in 2020
 • Biesland: Wordt uitgevoerd in 2019, wellicht in de combinatie Biesland, Campagne, Wolder
 • Binnenstad: Wordt opgepakt in 2020, wellicht in combinate met andere wijken in het centrum
 • Borgharen: Wordt uitgevoerd in 2019, wellicht in de combinatie Borgharen-Itteren
 • Boschpoort: Wordt opgepakt in 2020, wellicht in combinate met andere wijken in het centrum
 • Boschstraatkwartier: Wordt opgepakt in 2020, wellicht in combinate met andere wijken in het centrum
 • Bosscherveld: Wordt opgepakt in 2020
 • Brusselsepoort: Voorbereiding uitvoering gestart, prognose voorjaar 2018
 • Caberg: In uitvoering, in het najaar 2017
 • Campagne: Wordt uitgevoerd in 2019, wellicht in de combinatie Biesland, Campagne, Wolder
 • Daalhof: Reeds uitgevoerd in 2016
 • De Heeg: In uitvoering, in het najaar 2017
 • Dousberg-Hazendans: Wordt uitgevoerd in 2019
 • Frontenkwartier: Wordt opgepakt in 2020
 • Heer: Wordt opgepakt in 2018
 • Heugem: Reeds uitgevoerd in 2015
 • Heugemerveld: Reeds uitgevoerd in 2016
 • Itteren: Wordt uitgevoerd in 2019, wellicht in de combinatie Borgharen-Itteren
 • Jekerdal: Wordt uitgevoerd in 2019
 • Jekerkwartier: Wordt opgepakt in 2020
 • Kommelkwartier: Wordt opgepakt in 2020, wellicht in combinate met andere wijken in het centrum
 • Lanakerveld: Wordt opgepakt in 2020
 • Limmel: Wordt opgepakt in 2018
 • Malberg: Reeds uitgevoerd in 2015
 • Malpertuis: Voorbereiding uitvoering gestart, prognose voorjaar 2018
 • Mariaberg: Wordt opgepakt in 2018
 • Meerssenhoven: Wordt opgepakt in 2018
 • Nazareth: Wordt opgepakt in 2018
 • Oud Caberg: In uitvoering, in het najaar 2017
 • Pottenberg: Reeds uitgevoerd in 2016/2017
 • Randwyck: Wordt uitgevoerd in 2019
 • Scharn: Wordt opgepakt in 2018
 • Sint Maartenspoort: Wordt opgepakt in 2020, wellicht in combinate met andere wijken in het centrum
 • Sint Pieter: Wordt uitgevoerd in 2019
 • Statenkwartier: Wordt opgepakt in 2020, wellicht in combinate met andere wijken in het centrum
 • Villapark: Wordt uitgevoerd in 2019
 • Vroendaal: Wordt opgepakt in 2018
 • Wittevrouwenveld: Wordt opgepakt in 2018
 • Wolder: Wordt uitgevoerd in 2019, wellicht in de combinatie Biesland, Campagne, Wolder
 • Wyck: Wordt opgepakt in 2020, wellicht in combinate met andere wijken in het centrum
 • Wyckerpoort: Reeds uitgevoerd in 2016

Vragen

Voor vragen of informatie: Mijn Groen Maastricht Loket via mijngroen@maastricht.nl.