ontwerp & realisatie >> edening

groene gezichten

Groen gezicht: Mark Daemen

Mark Daemen

wij proberen alles zo natuurlijk mogelijk te doen en op biologische wijze

Vandaag spring ik op mijn fiets en vertrek ik noordwaarts. Al fietsend kom ik langs mooie andere groen projecten zoals 50|50 B-Green, Landgoed Bethlehem, Historiche Buitenplaats Jeruzalem, Biologische Tuinders Limmel & Buitenplaats Vaeshartelt. Stuk voor stuk mooie initiatieven die ondergebracht zijn op de website van Groen-Maastricht.

Vandaag interview ik Mark Daemen. Hij is samen met Stefan Muijtjes initiatiefnemer en uitvoerder van het project "De Drie Poorten". Ik ken Mark nog niet en als ik eerlijk ben, weet ik nog relatief weinig van dit project af. Het gaat om een pilot die in juli 2014 door de gemeente is uitgeschreven als prijsvraag in de vorm van een open oproep. Uit de inzendingen is hun project door de onafhankelijke commissie beoordeeld als best passende initiatief. Voor de uitvoering van het plan kregen ze de gemeentegronden tussen Buitenplaats Vaeshartelt en landgoed Kruisdonk gratis in bruikleen voor een periode van vijf jaar.

Ik ontmoet Mark bij de ingang. Het landgoed dat ze beheren is 13 hectare groot, waarvan 7 hectare bestaat uit bos. Mark stopt even met zijn verhaal, omdat hij een specht hoort. Het is duidelijk dat ik hier te maken heb met een natuurliefhebber. Mark: "Het is een aangelegd bos. Vroeger, voordat deze bomen hier stonden, werd het gebruikt als akkerbouwgrond." Op dit moment zijn ze bezig het bos uit te dunnen, zodat er een mooi open landschap ontstaat. De bedoeling is al in het voorjaar klaar te zijn, zodat op deze bosrijke grond lakenvelder runderen kunnen rondlopen. Het zal een idyllisch plaatje worden waar de hele omgeving van mag meegenieten.

Enkele runderen zullen geslacht worden. Ze vinden dan via Lebouille de weg naar de betere restaurants en ons bord. Het uitdunnen van het bos levert populierenhout op voor de productie van klompen en papier. Het houtafval wordt gebruikt voor biomassa. Zo te horen hebben Mark en Stefan overal aan gedacht. De resterende gronden worden ingezet als landbouwgrond. Mark: "Bij de visie en uitvoering hebben we echt rekening gehouden met de historie van het gebied en de omgeving zoals die er nu bij ligt. Ook houden we rekening met de bestaande flora en fauna." Hij wijst beschermde plantjes aan die midden tussen het onkruid in bloei staan. Zoiets willen ze wel zien te behouden. Ook ziet hij een spoor van een das, die hier dus ook af en toe bivakkeert.

Mark: "Wij proberen alles zo natuurlijk mogelijk te doen en op biologische wijze." Zo is er door de Maastrichtse biologische boer Raymond Niesten spelt gezaaid op het perceel. Via Raymond, ofwel de Poshoof, zal het zijn weg vinden naar de molenaar om daarna te eindigen bij een ambachtelijke bakker. Uiteindelijk komt het dan op deze wijze ook weer bij de consument terecht. Op korte termijn zal er een mooi wandelpad aangelegd worden, zodat wandelaars mee kunnen genieten van dit mooie stukje natuur.

In het verleden heeft Mark voor een waterschap gewerkt. Zijn achtergrond komt goed van pas binnen dit project. Door het landschap loopt namelijk de waterloop de Gelei. Nu kan hij zijn opgebouwde kennis en netwerk dus goed gebruiken. Hij is binnen diverse groen georiënteerde bedrijven werkzaam geweest als bedrijfsadviseur, grondaankoper en rentmeester, aardappelrassen onderzoeker, docent en nog veel meer. Ook is hij op vrijwillige basis eindredacteur geweest bij de Natuurgids. Hij is dus echte duizendpoot met een grote liefde voor de natuur. In het voorjaar kom ik graag nog eens langs om de vorderingen te bekijken. Dat mag overigens iedereen. Het is straks juist de bedoeling dat mensen van dit mooie stukje groen gaan genieten.

Op de terugweg maak ik een kleine stop bij Hoeve Rome waar ook kinderboerderij Limmel is gesitueerd. Ik zie dat deze hoeve wordt opgeknapt. Er liggen mooie plannen voor de toekomst, waarbij ook groen een rol bekleedt.

Collage Mark Daemen

Door: Frederique Pronk