ontwerp & realisatie >> edening

groene gezichten

Groen gezicht: Han Hoogma

Han Hoogma

door gifvrije bestrijding komen gelukkig steeds meer kruiden terug in de stad en beschermen we ons grondwater

Vandaag interview ik Han Hoogma. Hij is directeur van Stadsbeheer Maastricht. Stadsbeheer verricht werkzaamheden als beheer en onderhoud van de openbare ruimte & reinigingsdiensten ten behoeve van de stad Maastricht. De Gemeente Maastricht is zijn grootste opdrachtgever. Wat velen niet weten is dat Han een herboristen opleiding heeft afgerond aan de Europese Academie. Hij heeft een enorme voorliefde voor planten die vaak ongewenst opkomen. Het is voor Han dan ook een uitdaging hoe hij zijn passie met zijn werkzaamheden laat rijmen. De Gemeente Maastricht heeft al heel wat jaren geleden gekozen voor het gifvrij bestrijden van zijn flora en fauna in de openbare ruimte. Gelukkig maar, zegt Han: "Deze manier is minder agressief waardoor planten sneller hun weg terugvinden boven de grond. Hierdoor komen er steeds meer kruiden terug in de stad. Het onderhoud is arbeidsintensiever geworden en daardoor duurder, maar het is het meer dan waard. Door deze aanpak is Maastricht misschien nu minder sjiek en sjoen dan voorheen, maar daardoor wel rijker geworden als het gaat om de diversiteit aan planten en diersoorten die voorheen niet wisten te overleven. Naast dit alles beschermen we hiermee ook ons grondwater. Het zijn dus enorme voordelen voor mens en natuur die zo’n aanpassing in de regelgeving met zich meebrengt.

Nog niet alle inwoners van Maastricht kunnen de plantjes die onverwacht opkomen waarderen. Inwoners zijn gewend dat alles er netjes uit moet zien. Helaas kiezen mensen nog steeds vaak voor een stenen voor- en achtertuin. Deze keuze kan individueel een voordeel opleveren, maar al deze stenen tuinen tezamen vormen een groot gevaar voor onze leefbaarheid. Fijn dat sinds kort het initiatief Stadsnatuur Maastricht is gestart. Dit soort initiatieven zijn nodig om ons weer bewust te maken van de voordelen van een groene stad. We zitten in een omschakeling waarbij we steeds meer ontdekken dat we samen moeten werken met de natuur in plaats van er tegenin te gaan.

Het zou mooi zijn als er meer kennis verspreid zou worden over de plantensoorten die veel voorkomen in deze streek. Het zou dan zo maar eens kunnen dat er meer verwondering zou kunnen ontstaan bij het zien opkomen van een plantje tussen de tegels." Een herwaardering creëren voor de planten die graag groeien in en om de stad van Maastricht, dat ziet Han wel zitten. Het CNME zou daaraan kunnen bijdragen. Zij hebben het stukje educatie in hun portefeuille.

Han voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren om Maastricht weer zijn rijke kennis terug te brengen over planten. Maastricht had vroeger een enorme hoeveelheid aan kloostertuinen. Door gebruik te maken van deze tuinen was er een grote hoeveelheid aan kennis over de planten en de medicinale werking daarvan. De kennis werd ingezet om de bevolking gezond te houden. De kloostertuinen waren de ziekenhuizen van nu. De kennis is bewaard gebleven in oude geschriften. Han: "Hoe mooi zou het zijn als we deze kennis weer weten terug te brengen maar dan een herziene versie ervan. Het zou mooi zijn als een natuurhistorisch museum daar meer mee zou gaan doen. Zij hebben overigens nog zo’n hele mooie oude (klooster)tuin. Het is echt de moeite waard daar eens te gaan kijken."

Han heeft veel met de natuur. Hij rent graag in de natuur van Maastricht. Vroeger waren de tochten wat meer gericht op het rennen zelf. Tegenwoordig ziet hij bij de tochten mooie planten waar hij zich door laat verwonderen. Hij stopt af en toe voor een plantje en kan daar dan enorm van genieten. Hij heeft helaas een blessure dat het lastiger maakt te joggen. Gelukkig kan hij wel wandelen. Hij wil binnenkort kruidenwandelingen gaan verzorgen op De Hoge Fronten. Dit gebied is zijn thuis. Het is zijn achtertuin waar hij heel graag vertoeft. Het zou mooi zijn als Han zijn opgedane kennis kan overbrengen, ook naar de gemeente toe. Wellicht kan dit zorgen voor mooie nieuwe ideeën ter stimulering van het groener maken van Maastricht.

Collage Han Hoogma

Zie ook: De Terugkomst Van Kruiden In Maastricht door Han Hoogma
en: Bijlage 50 krachtige kruiden in de Hoge Fronten

Door: Frederique Pronk