ontwerp & realisatie >> edening

groene gezichten

Groen gezicht: Gerdo van Grootheest

Gerdo van Grootheest

met groen zorg je voor biodiversiteit, sociale functies, welzijn en gezondheid, klimaat, betere afvoer van water en nog veel meer

Al heel lang staat Gerdo van Grootheest op mijn verlanglijstje om te interviewen als Groene Gezicht. Nu hij Maastricht gaat verlaten voor zijn nieuwe uitdaging als burgemeester van Culemborg grijp ik mijn kans. Gerdo heeft tenslotte veel voor onze stad betekend en zeker op het gebied van groen. We spreken af in het net gerestaureerde stadhuis. Ons interview vindt plaats in een prachtige hoge kamer waar oud en nieuw hand in hand gaan. Gerdo is tevreden met het resultaat. Het gebouw is mooier geworden, maar daarnaast ook klimaatneutraal en dat maakt hem trots. Het verbouwen en verduurzamen van zo’n rijksmonument is een enorme opgave, maar het is goed gelukt.

Ik vraag aan Gerdo hoe het zo is gekomen dat hij zich zo inzet voor de natuur. De oorsprong hiervan ligt waarschijnlijk in zijn jeugd. Gerdo groeide op aan de rand van de Veluwe. Het bos was voor hem en zijn buurtgenootjes de plek waar ze speelden. Daarnaast wandelden ze vaak met het gezin in de bossen en werden alle feestjes in de natuur gehouden. Als je zo veel plezier hebt beleeft in die natuur is het logisch dat je gaat houden van zo’n plek. Eigenlijk houdt Gerdo van alle soorten landschappen die Nederland te bieden heeft. De zee vindt hij ook fascinerend, maar het bos is toch echt zijn favoriet. Gerdo kwam ook vaak bij zijn opa en oma op de boerderij. Zijn opa en oma waren nog echte ouderwetse boeren. Ze zorgden goed voor hun eigen land en onderhielden daarnaast de omliggende hagen en wallen. Hierdoor was er een grote variatie aan flora en fauna. Boeren van toen leefden meer samen met de natuur, maar door de schaalvergroting is dit helaas onder druk komen te staan. In die tijd waren boerderijen de plekken met een rijke variatie aan planten, dieren en insecten. Nu zijn ze vaak arm en weinig gevarieerd. Als klein jongetje heeft hij de moeilijkheden onbewust meegekregen van het hebben van een kleinschalig boerenbedrijf in die tijd. Er ontstonden veranderingen rondom de wetgeving over stikstof en de melkquota. Hierdoor werd het moeilijk voor de kleinschalige boeren. Uiteindelijk hebben velen, waaronder ook zijn opa en oma, eieren voor hun geld gekozen. In zijn jonge jaren was er ook nog eens een grote zorg rondom de thema’s zure regen, kernwapens en het gat in de ozonlaag. Waarschijnlijk hebben al die zaken tezamen er voor gezorgd dat Gerdo zich wil inzetten voor dat wat kwetsbaar is. Vanuit zijn rol als wethouder kan hij van betekenis zijn op het gebied van natuur en duurzaamheid. Daarnaast voelt hij zich ook verantwoordelijk voor mensen in een kwetsbare positie.

Als ik aan Gerdo vraag waar hij trots op is in wat hij heeft bereikt als wethouder dan is het vooral de aanpassing die is aangebracht binnen de structuurvisie van de gemeente. Gerdo: "We hebben ons flink ingezet om bij de vaststelling van de structuurvisie vergroening binnen de top vier van prioriteiten op te nemen. Nu dit gelukt is, moet bij alles dat nieuw ontwikkeld wordt, aandacht besteed worden aan groen." Deze positieve verandering binnen het beleid blijft ook van kracht nu Gerdo weggaat. Ik snap goed dat hij hier trots op is en persoonlijk ben ik ook erg blij met deze aanpassing.

Voor Gerdo is het meenemen van groen in plannen de meest logische stap. Hij kan het niet vaak genoeg zeggen hoe gunstig vergroening voor onze stad is. Gerdo: "Met groen sla je meteen 23 vliegen in een klap. Je verbetert met groen de biodiversiteit, sociale functies, welzijn en gezondheid, klimaat, betere afvoer van water en nog veel meer. Wij als gemeente proberen ons op vier niveaus te richten bij het stimuleren van groen voor de stad. Zo richten we ons op de groene ring rondom de stad, de groene wiggen (of longen) in de stad, de groene projecten op bovenwijksniveau (denk daarbij aan het bevorderen van parken) en het groen in de buurt of straat. Op de website van Groen Maastricht kun je daar meer over lezen onder Gemeentelijke Plannen." Ik herinner Gerdo eraan dat dit platform door hem is ontstaan. Een aantal inwoners van Maastricht gaven tijdens de conferentie over stadslandbouw in 2013 aan een platform als dit te wensen. Gerdo heeft aan deze wens gehoor gegeven. Gerdo was dit alweer vergeten. Ik merk op dat Gerdo een bescheiden houding aanneemt en niet graag op de voorgrond treedt. Bij alles wat hij noemt, geeft hij aan dat hij de dingen altijd in samenwerking heeft gedaan.

Eigenlijk is er heel veel gebeurd in korte tijd. Gerdo is trots op deze spirit en hoopt dat dit zo blijft. Na 20 jaar woonachtig te zijn geweest in Maastricht gaat hij deze prachtige stad verlaten. Hij blijft de ontwikkelingen graag volgen. maar dan vanuit een andere rol. Hij is blij weer aan een nieuwe uitdaging te beginnen als burgemeester van Culemborg. Gerdo: "Ik ben opgegroeid tussen de bossen, heb daarna 20 jaar gewoond tussen de heuvels en ruil dit nu in voor een rivierenlandschap."

Gerdo zal de mooie wandelingen in het Jekerdal die hij dagelijks maakt met zijn hond Klaas en vriend Peter gaan missen. Maar het rivierenlandschap zit nu op hem te wachten en ook daar zal er veel moois te vinden zijn.

Collage Gerdo van Grootheest

Door: Frederique Pronk