ontwerp & realisatie >> edening

mijn groen maastricht

Amby

Reeds uitgevoerd in 2016/2017

Binnen het project Mijn Groen Maastricht pakken we de stad in principe per wijk aan, behalve als er heel weinig groen in wijken aanwezig is.

De aanpak kent een aantal stappen:

  • Ontwerp: we maken een concept-ontwerp van de wijk. Op dit concept-ontwerp zijn drie onderdelen terug te vinden: omvormen (rood), vervangen (blauw) of overige maatregelen (geel).
  • Informatiemoment: vervolgens wordt de wijk ge├»nformeerd over de voorgenomen maatregelen. Dit kan een inloopavond zijn.
  • Voorbereiding uitvoering: Naar aanleiding van dit informatiemoment, passen we het ontwerp nog aan, en starten we de voorbereiding op. Op dat moment pas, bepalen we exact welk soort plantsoen per perk we gaan toepassen.
  • Uitvoering: vervolgens gaan we aan de slag om in uw wijk het plantsoen aan te pakken.

Op bovenstaande kaart kunt u het huidige ontwerp zien. Ook al zijn het de eerste hersenspinsels, of is het ontwerp gereed voor uitvoering, deze kaart levert de directe informatie en vullen we gedurende alle bovenstaande stappen.

Voor vragen of informatie: Mijn Groen Maastricht Loket via mijngroen@maastricht.nl.